Mű és visszhang
@Üzenetküldő


Látogatók száma:(2004.09.22. óta)
114724
Webdesign:
Linkek:

  Önálló művek visszhangja


Bibliográfia
Összeállította Albert Gábor, D. Szemző Piroska és Vizkelety András. A bevezető tanulmányt írta Turóczi-Trostler József.
Budapest, 1959. Országos Széchényi Könyvtár. 277 oldal
Ismertetések, kritikák:
Feltöltés alatt...


Német hangjátékok
Válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta Albert Gábor. Fordította Albert Gábor, Csorba Győző és mások. (Alfred Andersch: James Dean halála. Ford. Albert Gábor, Orbán Ottó.)
Budapest, 1964. Európa könyvkiadó. 357 oldal
Ismertetések, kritikák:
Feltöltés alatt...


Modern német drámák
Válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta Albert Gábor. Fordította Albert Gábor, Ember Mária és mások. (Martin Walser: Tölgy és angóra. Ford. Albert Gábor)
Budapest, 1966. Európa könyvkiadó. 724 oldal
Ismertetések, kritikák:
Rigó László: Vigyázz, szakadék!
- Nagyvilág. 1967. március. XII. évf. 3. sz. 445 447. l.


Elbeszélések

Budapest, 1966. Szépirodalmi Könyvkiadó. 281 oldal
Ismertetések, kritikák:
Vargha Kálmán: Albert Gábor: Albérleti szobák.
-ritika. 1967. február. V. évf. 2. sz. 63-64. l.


Elbeszélések

Budapest, 1969. Szépirodalmi Könyvkiadó. 279 oldal
Ismertetések, kritikák:
Simon Zoárd: Albert Gábor: Az istentagadó.
- Alföld. 1970. 9. sz. 80-81. l.
["Eddig két kötete kiforrott, kész írót mutat. Azt hisszük, jobban kellene figyelnünk Albert Gáborra. Amit adott, értékes teljesítmény, és sokat várhatunk még tőle."]

Majoros József: Az önmegvalósítás küzdelmei.
- Napjaink. 1970. augusztus. IX. évf. 8. sz. 10. l.

Vargha Kálmán: Albert Gábor: Az istentagadó.
- Kritika. 1969. december. VII. évf. 12. sz. 56-57. l.


Regény

Budapest, 1974. Szépirodalmi Könyvkiadó. 216 oldal
Ismertetések, kritikák:
Szász Imre: Stílusakrobatika (Hernádi Gyula, Albert Gábor).
- Élet és Irodalom.
- Szász Imre: Háló nélkül. Budapest, 1978. Szépirodalmi Könyvkiadó. 25-28. l.

Sőtér István
- Új Írás

Kiss Pintér Imre
- Élet és Irodalom

Károlyi Amy
- Élet és Irodalom


Novellák

Budapest, 1979. Szépirodalmi Könyvkiadó. 386 oldal
Ismertetések, kritikák:
Határ Győző
- Határ Győző: Irodalomtörténet. (1991) 11-13. l.


Regény

Budapest, 1980. Szépirodalmi könyvkiadó. 355 oldal
Ismertetések, kritikák:
Bata Imre
- Népszabadság. 1981. január 2o. 7. l.

Gáll István
- Új Tükör. 1981. l7. sz. 2. l.

Nádor Tamás
- Könyvvilág. 1981. márc. XXVI. évf. 3. sz.

Lőkös István
- Népszabadság. 1981. április 8. XXXIX. évf. 82. sz. 7. l.

Pomogáts Béla
- Jelenkor. 1981. 9. sz. 858-860. l.
- The Hungarian P.E.N.- Le P.E.N. Hongrois. No. 22. 1981. p. 113-115.

Székely János
- Élet és Irodalom. 1981. 21. sz. 10. l.


Novellák

Budapest, 1983. Szépirodalmi könyvkiadó. 252 oldal
Ismertetések, kritikák:
Bodri Ferenc: Összetorlódott múlt. (Fénykép)
- Könyvvilág. 1983. szept. XXVIII. évf. 9. sz. 14. l.

Laczkó András
- Dunatáj. 1983. 2. 76-78.

Határ Győző.
- Határ Győző: Irodalomtörténet (1991) 13-15.


Szociográfia a 2. világháború utáni ki- és betelepítésekről
32 t. (Magyarország felfedezése)
Budapest, 1983. Szépirodalmi könyvkiadó. 512 oldal
Ismertetések, kritikák:
Leskó László
- Dunántúli Napló. 1984. május 19.

Tilkovszky Lóránt: Nép és történelem - emberi dokumentumokban.
- Jelenkor. 1984. 7-8. sz. 728-730. l.
- Látóhatár. 1986. február. 176-177. l. [Részlet]

Tüskés Tibor: "Jöttünk rossz erkölccsel rossz helyre"
- Forrás. 1984. 11. sz. 88-92. l.
- Látóhatár. 1986. február. 177-182. l. [Részlet]

Laczkó András: A cselekvés igényével.
- Napjaink. 1984. 7. sz. 24-26. l.
- Látóhatár. 1986. február. 182-184. l. [Részlet]

Kovács J. Béla: Otthonra leltek.
- Könyvvilág. 1984. 3. sz.
- Látóhatár. 1986. február. 184-185. l. [Részlet]

Viola József: Tűzrőlpattant fenegyerek.
- Élet és Irodalom. 1984. október 19. 10. l.
- Látóhatár. 1986. február. 185-186. l. [Részlet]

Fenyő István: A nemzetiségek megbékéléséért.
- Népszabadság. 1984. június 23. 15. l.
- Látóhatár. 1986. február. 186-187. l. [Részlet]

Hajdu D. Dénes: Megjegyzések egy téves adatközléshez.
- Életünk. 1984. 7. sz. 828-831. l.

Csohány János
- Theológiai Szemle. 1985. 6. sz. 378-380. l.

Horpácsi Sándor
- Palócföld. 1985. 3. sz. 47-49. l.

Ács Zoltán
- Hungarologiai Értesítő. 1985. 3-4. sz. 220-221. l.

Fázsy, Anikó: A la tęte levée
- The Hungarian P.E.N. - Le P.E.N. Hongrois. 1985. No. 26. p. 59-60.

Sigmundová, Marta
- Slovenky Národopis. 34. 1986. 1-2. 323.

Polgárdy Géza: Megpróbáltatások könyve.
- Confessio. 1986. 3. sz.
- Polgárdy Géza: Tündöklő szellemek.
Budapest, 1993. 57-62. l.


Regény

Budapest. 1985. Szépirodalmi Könyvkiadó. 219 oldal
Ismertetések, kritikák:
Tarján Tamás
- Népszabadság. 1985. okt. 8. 7.l.

Drescher J. Attila
- Somogy. 1986. 3. sz. 94-97. l.

Wéber Antal
- Kritika. 1986. 10. sz. 32. l.

Petrőczi Éva
- Reformátusok Lapja. ???

Sárközi Mátyás
- Irodalmi Újság. 1986. 1. 22.

Csaba Gabriella
- Élet és irodalom. 1986. 40. 11.

Laczkó András
- Jelenkor. 1986. 3. 280-282.

Petrőczi Éva
- Magyar Nemzet. 1986. júl. 7. 7.


Történelmi esszéregény az 1849-es emigrációról

Budapest, 1989. Maecenas Könyvkiadó. 278 oldal
Ismertetések, kritikák:
Buza Péter
- Magyar Nemzet. 1989. szept. 25.

Tőkéczki László: Árnyaltabb múlt
- Népszabadság. 1989. szept. 30. 9. l.

Hermann Róbert: A nagy emigráció
- Magyar Napló. 1990. január 5. II. évf. 1. sz.

Kiss Dénes
A szétszóratás zsákutcái. Albert Gábor hatvanéves.
- Népszava. 1989. nov. 11. 8. l.


Az"Év könyve" díjjal jutalmazott esszékötet

Budapest. 1989. Szépirodalmi Könyvkiadó. 518 oldal
Ismertetések, kritikák:
Domokos Mátyás
[Elhangzott a Magyar Írás című műsorban]
- Magyar Rádió. 1989. szeptember 29.

Kocsis L. Mihály
Féltő és kemény szeretettel
- Könyvvilág. 1989. október. 8. l.

Pomogáts Béla
[Olvasónapló]
- Magyar Hírlap. 1989. október 27.

Kiss Dénes
A szétszóratás zsákutcái. Albert Gábor hatvanéves.
- Népszava. 1989. november 11. 8. l.

Tüskés Tibor
Termékeny keserűség
- Élet és Irodalom. 1989. december 15.

Jókai Anna
[Elhangzott a Mindennapi irodalmunk című műsorban]
- Magyar Rádió. 1990. január 6.

Domokos Mátyás
A polihisztor író
- Varázstükrök között. Budapest, 1991. 321-332. l.


A Solymáron 1988. október 8-án tartott előadás szövege
(A Népművészeti Baráti Kör Füzetei)
[Ld. Együtt kell énekelnünk címen az István király fanyar bora című kötet (1993) 37-42. lapján]

A Népművészeti Baráti Kör, Budapest, 1989. 20 oldal
Ismertetések, kritikák:
Feltöltés alatt...


Válogatott novellák

Budapest, 1991. Szépirodalmi könyvkiadó. 478 oldal
Ismertetések, kritikák:
B.B.A. [Bálint B. András]
Mosolyszünet
- Könyvvilág. 1991. május

Pomogáts Béla
A naplótól a vallomásig [Fodor András, Albert Gábor, Jókai Anna]
- Magyar Hírlap. 1991. augusztus 29.

Szabó Ágnes
Ex libris
- Élet és Irodalom. 1991. augusztus 30. XXXV. évf. 35. sz. 11. l.

Ács Margit
- Alföld. 1992. 1. sz. 75-79. l.
- In: Ács Margit: A hely hívása. Lakitelek 2000. Antológia kiadó. 256-263. l.

Horpácsi Sándor
"Kollaboráns" történelem
- Magyar Napló. 1992. IV. évf. 2. sz. 37-38. l.

Iszlai Zoltán
- Kortárs. 1992. február. ?? évf. 2. sz. 109-111. l.

Tüskés Tibor
- Somogy. 1992. jan.-febr. XX. évf. 1. sz. 85-87. l.

Tóth István
A túl és innen határmezsgyéjén
- Hitel. 1995. május. VIII. évf. 5. sz. 104-107. l.


Esszék és publicisztika

Budapest, 1993. Püski kiadó. 284 oldal
Ismertetések, kritikák:
Alexa Károly: Kétéltűek egymás között.
- Heti Magyarország, 1993. jun.25. (3.l.)

Döbrentei Kornél. (Ism. [Rádió] Irodalmi Ujság
Szerk.: Kulcsár Katalin) 1993. júl. 4.

Balázs Zoltán. (Ism. Szabad Európa - München)
l993. augusztus. [Kézirata birtokomban]

Balázs Zoltán: Albert Gábor: István király fanyar bora.
- Nemzetőr [München], 1993. szeptember. 7. l.

-cz- [Petrőczy Éva]: Felekezeti és nemzeti hľség.
- Reformátusok Lapja, 1993. szept. 5. (5.l.)

Nagy László: Az igazság gyógyít.
- Evangélikus Élet, 1993. szept. 19.

Tüskés Tibor: Ezredvégi krónika.
- Confessio, 1993. 4. sz. 123-126. l.


Regény

Budapest, 1996. Kráter Műhely. 176 oldal
Ismertetések, kritikák:
Bodor Béla
- Élet és Irodalom. 1996. május 31. 18. l.

Tüskés Tibor: Realista avantgárd.
- Lyukasóra. 1997. január. VI. évf. 1 .sz. 30. l.

Gimes Katalin: "Miért nem lettél szárnyas oltár?"
- Pannon Tükör. 1996. nov.-dec. 1. évf. 6. sz. 82. l.

Kovács Nándor
- Kortárs. 1997. április. 41. évf. 4. sz. 113-115. l.

V. Gilbert Edit
- Somogy. 1997. nov.- dec. XXV. évf. 6. sz. 656-657. l.


Esszék és tanulmányok

Pécs 1998. Pannónia könyvek (Pro Pannonia kiadó). 224 oldal
Ismertetések, kritikák:
Tüskés Tibor: Könyvmoly - Ezredvégi krónika
- Lyukasóra. 1998. november. VII. évf. 11. sz. 25. l.

Török Bálint: "De fáj énnekem"
Gondolatok Albert Gábor "Nem fáj az a kőnek..." Ezredvégi krónika című könyvéről
- Confessio. 1998. 4. 106-108. l

M(uráth) P(éter): Albert Gábor "Nem fáj az a kőnek..."
- Somogy. 1999. március-április. XXVII. évf. 2. sz. 193. l.


Forráskiadvány
Válogatta, a szöveget gondozta, az utószót és a jegyzeteket írta, a mutatókat szerkesztette Albert Gábor.
Budapest, 1999. Balassi kiadó. 314 oldal
Ismertetések, kritikák:
Lipp Tamás: Történelem alulnézetben
- Új Könyvpiac. 1999.IX. évf. augusztus - szeptember. 13. l.


2. kiadás

Miskolc, 1999. Felsőmagyarország Kiadó. 204 oldal
Ismertetések, kritikák:
Kálmán Emese: Egy nemzedék körvonalai. Albert Gábor regénye - másodszor
- Magyar Nemzet. 2000. LXIII. 63. március 16. l2. l.

W/eber/ J/ózsef/
- Somogy. 2000. május-június. 28. évf. 3. sz. 320. l

Laczkó András
- Hitel. 2000. március. XIII. évf. 3. sz. 106-109 l.

Kristó Nagy István
- Ezredvég. 2000. február (?). ... évf. 2. sz. 92-93. l.

Szappanos Gábor
- Köznevelés. 2000. 56. évf. 15-16. sz.


Szemere Bertalan leveleskönyvét olvasom (1849-1865)
Történelmi levélregény dokumentumokban
Budapest, 1999. Maecenas Könyvkiadó. 317 oldal
Ismertetések, kritikák:
Hermann Róbert: A 150. évforduló termése. /A szövegbe ágyazva rövid ismertetés/
- Magyar Napló. 2000. XII. évf. 1. sz. Január-február-március. 106. l.


Regény
Második, javított kiadás
Budapest, 2000. PONT Kiadó. 154 oldal
Ismertetések, kritikák:
Csender Levente: Vívódó királyok a tatárjárás idején. Albert Gábor régi-új könyve.
- Magyar Nemzet. 2000. LXIII. évf. 194. augusztus 9. 33. l..

Csűrös Miklós: Albert Gábor: Királyok könyve.
-Kortárs. 2001. február-március. 45. évf.2-3. sz.160-162. l.


Esszék és eszmélések

Budapest, 2001. Kairosz Kiadó. 316 oldal
Ismertetések, kritikák:
Kelemen Lajos: Múlt idők mai érvénye.
- Napút. 2002. február. IV. évf. 1. sz. 84-86. l.

-Ács Margit: Egy író utazása a politikusok országában.
- Tiszatáj. 2002. május. LVI. évf. 5. sz. 68-73. l.

Török Bálint: Nézetei egy szabad embernek.
- Magyar Napló. 2002. június. XIV. évf. 6. sz. 17-19. l.


A volt és a van. Kérdések - válaszok - monológok
A kérdező: Kövesdy Zsuzsanna.
Budapest. 2002. PONT Kiadó. 215 oldal
Ismertetések, kritikák:
Németh István Péter: Életgyónás éteren át, avagy egy új könyv.
- Napút. 2002. november. IV. évf. 9. sz. 92-94. l. .

Nagy Gáspár: A megtett út...
-Kortárs. 2002. december. 46. évf. 12. sz.102-104. l.

Somlyódi János: Boltívek, vízköpők, rózsaablakok. - Szubjektív széljegyzetek Albert Gábor könyvéhez
- Confessio. 2003. 27. évf. 1. sz. 124-127. l.


A Református Értelmiségi Konferenciák előadásai
Szerkesztette: Albert Gábor - Tenke Sándor - Tőkéczki László.(A kötetben a következő tanulmányok olvashatók: A politikai keskeny út. A magyarság és a kálvinizmus kölcsönhatásai. Hagyomány, modernizáció és jövő - a magyar társadalomban
Bp. 2002.. 652 oldal
Ismertetések, kritikák:
Feltöltés alatt...


Regény
A Kagylóhéjban átdolgozott kiadása.
Budapest, 2003. PONT Kiadó. 185 oldal
Ismertetések, kritikák:
Bognár Antal: A vigasz könyve
- Szabad Föld. 2003. május 30. 59. évf. 22. sz. 23. l.

Kertai Barbara: A lét szüntelen hullámverése
- Dunatükör. 5. megjelenés. 2003. augusztus–október. II. évf. 4-5. sz. 61-66. l.

Pécsi Györgyi: Beavatások
- Kortárs. 2003. 12. sz. 97-101. l.


Variáció tizenkét tételben
Esszék és eszmélések.
Pomáz, 2003. Kráter Műhely Egyesület. 248 oldal
Ismertetések, kritikák:
Párkány László: Beavatási szertartások.
- Confessio. 2003. 27. évf. 3. sz. 118-120. l.


Öt kisregény

PONT Kiadó. Budapest, 2004. 205 oldal
Ismertetések, kritikák:
Feltöltés alatt...


Ez a könyvecske Albert Gábor hetvenötödik születésnapjára jelent meg háromszáz példányban.

Budapest, PONT Kiadó. 2004.. 54 oldal
Ismertetések, kritikák:
Feltöltés alatt...


esszék

PONT Kiadó, Budapest, 2006. 56 oldal


regény

PONT Kiadó, Budapest, 2006. 192 oldal


regény

PONT Kiadó, Budapest, 2006. 104 oldal


regény

PONT Kiadó, Budapest, 2006. 216 oldal


regény

PONT Kiadó, Budapest, 2007. 128 oldal
PONT Kiadó, Budapest, 2008. 112 oldal
PONT Kiadó, Budapest, 2008. 128 oldal
PONT Kiadó, Budapest, 2009. 120 oldal
PONT Kiadó, Budapest, 2009. 128 oldal
PONT Kiadó, Budapest, 2009. 120 oldal
PONT Kiadó, Budapest, 2009. 80 oldal
PONT Kiadó, Budapest, 2009. 120 oldal
PONT Kiadó, Budapest, 2010. 416 oldal
PONT Kiadó, Budapest, 2010. 64 oldal
PONT Kiadó, Budapest, 2010. 128 oldal
PONT Kiadó, Budapest, 2010. 104 oldal
PONT Kiadó, Budapest, 2012. 136 oldal
PONT Kiadó, Budapest, 2013. 160 oldal


Sorsok és áldozatok

PONT Kiadó, Budapest, 2013. 160 oldal


Platón és/vagy Fukuyama

PONT Kiadó, Budapest, 2013. 152 oldal


Esszék és eszmék

PONT Kiadó, Budapest, 2013. 144 oldal
Pont Kiadó, Budapest, 2014. 192 oldal
PONT Kiadó, 2014. 160 oldal


Kortársak vallanak a 85. születésnapon

PONT Kiadó, Budapest, 2015. 56 oldal
PONT Kiadó, 2015. 160 oldal
PONT Kiadó, 2015. 168 oldal
PONT Kiadó, 2015. 168 oldal
PONT Kiadó, 2016. 232 oldal
PONT Kiadó, 2017. 197 oldal
PONT Kiadó, 2017. 168 oldal
PONT Kiadó,2017. 144 oldal
PONT Kiadó, 2016. 184 oldal